home : igra : kupi : doniraj : kontakt : info
banner

(C)Putovanje kroz znanje. Sva prava pridržana.
Zabranjeno je umnožavanje, distribucija ili korištenje slika za bilo kakve druge svrhe bez dozvole autora.
Sad sam tu: Naslovnica -> Igra -> Rekli su o CD-u

Rekli su o CD-u...

Živimo okruženi elektroničkim uređajima i djeca pokazuju veliki interes za njih. Služe se njima lakše i pronalaze rješenja kako njima upravljati često i brže negoli njihovi roditelji, djedovi i bake. Računala su nova igračka našega doba, a igra je način kako djeca uče, stoga je izuzetno važno kakve su igre na računalu i što će dijete igrajući se na ovaj način otkriti.
"Putovanje kroz znanje" sadrži razvojno poticajne igre za djecu predškolskoga i ranoga osnovnoškolskoga uzrasta koje odlikuje veselost u tonu i slici te poučnost u sadržaju. Igrajući se, dijete je kupano u jeziku jer sve igre pletu se oko pojmova i njihovih jezičnih ostvarenja: od igre imenovanja (album sa sličicama), upoznavanja zanimanja ljudi i situacija, preko dopunjavanja riječi i rečenica i detektivske igre slijeda događaja do verbalnoga zaključivanja. U tom igranju dijete će poželjeti, ali i trebati suradnju svojih najdražih, te neće biti samo pred ekranom. Igrice je moguće igrati i u skupini.
Put do znanja kakav nudi ovaj CD nije samo poučan nego i zabavan. Vodi ga osam simpatičnih likova (zečica, dinosaurica, miš, pingvin, lav, hobotnica, vjeverica, patak), a svaki od njih zadužen je za jednu igricu koju je moguće izvoditi na više težinskih razina. Likovi pozdravljaju, objašnjavaju pravila, daju povratnu informaciju, motiviraju na ustrajnost te na kraju zahvaljuju na druženju, te su tako nenametljiv model komunikacijskoga bontona u igri, a toga u druženju tako često manjka.
Razvojno-psihološki gledano ovaj CD zaokupit će djetetovu pažnju razvojno primjerenim i poticajnim sadržajima koji će obogatiti njegov pojmovni i jezično-govorni razvoj, a ujedno dati i priliku za druženje sa suigračima, roditeljima, djedovima i bakama. Biti će koristan i profesionalcima koji rade s djecom s razvojnim poteškoćama koji će atraktivnost elektroničkoga medija znati iskoristiti u olakšavanju puta u znanje djeci koja se bore sa svojim razvojnim teškoćama.
Prof. dr. sc. Marta Ljubešić

Živimo u dvadeset i prvome stoljeću, vremenu koje nameće izrazito brze promjene u svim segmentima ljudskoga života. Glavno obilježje naše svakodnevice je sintagma „stoljeće znanja“ koje nam sugerira neopisivu potrebu za stjecanjem znanja. Prednost koju smo uspjeli ostvariti, u odnosu na prijašnje generacije, jest upravo stjecanje znanja na lakši, jednostavniji i brži način. U tome veliku ulogu imaju računala koja nam svakodnevno omogućuju jednostavniji put do traženih informacija. Biti informatički pismen danas je imperativ koji svakom čovjeku dvadeset i prvoga stoljeća omogućuje jednostavniji put za stjecanje željenih znanja.
U današnjem informacijskom svijetu djeca odrastaju uz računala. Računalo je djetetova svakodnevica, suvremena igračka koja može mnogo toga ponuditi. Pobuditi i održati želju za znanjem u jednome mladom biću izrazito je velik izazov. Prvenstveno je potrebno voditi računa o tome da se prenošenje znanja mora odvijati u skladu s djetetovom dobi i interesima. Kreativni pojedinci otvaraju nam različite mogućnosti kako bismo svoje potomke što bolje i jednostavnije nečemu poučili. Jedno od takvih kreativnih rješenja jest Putovanje kroz znanje koje nam nudi kolekciju od osam odgojno-obrazovnih igara za djecu predškolskoga uzrasta i nižih razreda osnovne škole. Autori nas odvode u svijet šarolikih pustolovina kroz koje nas vode slikoviti likovi.
Putovanje kroz znanje na inovativan i metodički prilagođen način potiče dječju radoznalost u učenju čitanja i pisanja. Kroz izvrsno osmišljene igre potiče se dječji verbalno-lingvistički razvoj, pamćenje i logičko mišljenje. Djeca mogu započeti svoj put kroz znanje služeći se slikovnim rječnikom u kojemu će za svaku riječ dobiti slikovni opis navedenoga pojma i primjer izgovora odabrane riječi. Riječi je moguće učiti prema abecedi ili prirodnije prema kategorijama, pa je tako moguće odabrati kategorije zanimanja ili biljaka u kojima su prikazana sva zanimanja ili biljke koje su upisane u rječnik. Igra nadopunjavanja rečenica na jednostavan način omogućuje razvoj složenijih lingvističkih znanja. Razvoju vizualne percepcije posvećene su igra uočavanja bića, stvari i pojava u prostoru i igra pronalaženja razlika između dviju naoko istovjetnih slika. Logičko razmišljanje potiče igra u kojoj se traži određivanje slijeda događaja prikazanih na sličicama.
Izrazito je vrijedan odgojni doprinos likova koji djeci prikazuju izvrstan primjer lijepoga ponašanja u igri. U tu svrhu na svakom početku igre dijete biva pozdravljeno, a tek zatim mu se objašnjavaju pravila igre. Tijekom same igre likovi daju povratnu informaciju i poticaj za nastavak igranja i učenja. Igrajući ove igre, djeca su stimulirana kroz pregršt vizualnih i auditivnih poticaja koji im omogućuju da uče koristeći i razvijajući nekoliko osjetila.
Doc. dr. sc. Krešimir Pavlina

...Od sveg vam srca zahvaljujem u ime dviju kolegica logopedica, djece Odjela za rehabilitaciju djece i svoje na ovom iznimnom poklonu. Ovakve nam se stvari događaju....paaaa, zapravo....nikad!
Kad se u obzir uzme da je za naš posao toliko malo na hrvatski jezik lokaliziranog softarea, vaš nam je poklon zbog toga još i dragocjeniji. Programčić, tj. paket programa došao je u prave ruke - svakako će biti upotrebljiv u tretmanu određenih tipova jezično govornih smetnji u djece. Jednako kao i za tretman djece s odstupanjima u okulomotornoj koordinaciji, smetnjama spacijocepcije, neglecta i za još mnogo toga... Jos jednom...jako ste nas razveselili....zahvaljujem.
Prof. Amer Ahmetašević, logoped
(Specijalna bolnica za medicinsku rehablitaciju Krapinske Toplice )

"Iznimno koristan CD za izvandomovinsku nastavu hrvatskoga jezika"

Lada Kanajet Šimić: Poučno i zabavno 'Putovanje kroz znanje'; MATICA - Mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika (u travnju 2010)